Ökad samisk rätt till skogsmark

De renskötande samerna ska få större makt över de delar av svenska kyrkans mark där de bedriver renskötsel.
Den tanken diskuteras just nu inom kyrkan i Härnösands och Luleå stift. I landets södra delar har kyrkan redan beslutat att ansluta sig till en skogscertifiering som heter FSC - Forrest Stewardship Counsil, som stärker rennäringens inflytande över marker där näringen bedrivs.