SKÖVDE

Cementa får nej till nytt tillstånd

Cementa har fått avslag på sin ansökan om fortsatt brytning av kalksten i Skövde efter år 2017, beslutet kom från Mark- och miljödomstolen på förmiddagen.

Cementa hade ansökan om att få förlängt tillstånd att bryta kalk till 2032. Men domstolen säger nej till detta.

I domen skriver Mark- och miljödomstolen bland annat att 23 hektar mark med viktiga naturvärden skulle tas i anspråk om tillståndet ges - mark som är viktig att bevara både ur en naturskyddssynpunkt och för friluftslivet.

Enda chansen för Cementa att få fortsätta med sin verksamheten är att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.

Cementa har brutit kalk i området sedan 1920-talet.