Här kan du få hjälp

Har du blivit utsatt för våld i en av dina relationer och behöver hjälp kan du vända dig hit.