Ännu inget avtal för grafiker

Medlarnas förhandlingar i helgen med Grafiska fackförbundet och Grafiska företagens förbund nådde inte fram till något nytt löneavtal för de 20.000 anställda inom tryckeri- och förpackningsbranschen, varav 180 finns på halländska Förenade Well i Brännögård.
Medlarna har därför presenterat vad man kaller ett mellanbud som parterna ska svara på senast klockan två på måndagen. Om det budet inte accepteras ska medlarna lämna ett slutbud som fack och arbetsgivare får fram till klockan elva på tisdagen att svara på. Grafikerförbundets stridsåtgärder, som bland annat innebär en endagsstrejk vid Förenade Well i Brännögård och tre andra företag, träder i kraft klockan två tisdag eftermiddag.