Åke Bonnier: Bön måste ske med ansvar

1:36 min

Biskopen i Skara stift, Åke Bonnier, vill inte kommentera om Varaprästen Peter Artmans agerande kommer att tas upp i domkapitlet som handlägger disciplinärenden. 

– Om det gäller människovärdesfrågan, där man säger att vissa människor inte är lika mycket värda som andra, då ska vi ha total nolltolerans, anser jag. Vi är alla lika värda. 

Vad menar du med nolltolerans?

– Om du säger att en viss grupp människor inte har samma värde och börjar sortera ut - då ska man ha nolltolerans och vara tydligt med att det strider mot Svenska Kyrkans lära. 

Åke Bonnier vill inte kommentera Peter Artman, men säger att generellt är det tveksamt om man kan säga att en homosexuell lider av något som går att bota. 

– Det är fullt möjligt att be för människor, men det handlar om att be med ett pastoralt omdöme.

Har man gjort det i det här fallet?


– Jag vill inte kommentera några enskilda fall. 

Prästen har bland annat i P4 Skaraborg idag liknat homosexualitet vid en defekt. Om agerandet bedöms allvarligt så råder nolltolerans menar biskopen.