Trögt för fackets arbetsförmedling

1:48 min

Trots hög arbetslöshet bland industriarbetare har fackets egen arbetsförmedling svårt att bli populär. IF Metall är långt ifrån målen med verksamheten som snart har funnits i ett år.

Arbetslösheten bland IF Metalls medlemmar är elva procent. Det är högre än på stora delar av den övriga arbetsmarknaden.

Facket tycker att matchningen via Arbetsförmedlingen fungerar för dåligt och i september startades en egen intern arbetsförmedling - en landsomfattande kompetensbank i ett webbaserat system. Tanken är att arbetssökande ska hitta lediga jobb och arbetsgivare hitta personal med rätt kompetens.

Men hittills har 3 800 metallare registrerat sig i kompetensbanken, och bara 160 arbetsgivare. Det är för lite, tycker ombudsman Anders Fredriksson, ansvarig för kompetensbanken.

– Vi har i storleksordningen 30 000 arbetslösa medlemmar. Hade hälften av dem kommit in i det här systemet hade jag varit nöjd, säger han

Hur många är med jämfört med vad ni hade hoppats?

– Knappt 4 000 medlemmar har vi i systemet och det är naturligtvis inte tillräckligt.

Han tror att ett problem är att få arbetsgivare att bryta invanda mönster och börja använda andra kanalen än dem som de är vana vid.

– Det behövs tillräckligt många arbetsgivare och medlemmar i systemet för att det ska bli intressant för båda parter, säger Anders Fredriksson.

Men där är ni inte?

– Nej inte rikstäckande, långt ifrån.

Flera andra LO-förbund följer metallfackets arbetsförmedling för att se om de ska göra något liknande. Men hur många jobb som har tillsatts via kompetensbanken kan inte IF Metall svara på.

– Vi får signaler på att det sker i alla fall. Men om det är tio eller hundra kan jag inte svara på, säger Anders Fredriksson.