Fler klarar gymnasiet

Fler elever fullföljer gymnasieskolan. Ny statistik från Högskoleverket visar att de senaste årens nedåtgående trend tycks ha vänt. Förra året fullföljde 76 procent av eleverna i Sverige gymnasieskolan. Motsvarande siffra för Uppsala var 75 procent.