Svartmunnad smörbult finns bland annat i Visby hamn

Svartmunnad smörbult är en främmande fiskart som sprider sig snabbt i Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten har det senaste året fått in rapporter om att den fångats på fler ställen och i betydligt större mängder än tidigare. Den förekommer bland annat i Visby hamn.

 

Den svartmunnade smörbulten är tålig för varierande miljöförhållanden, klarar temperaturer från minus 1°C till plus 30°C och kan fortplanta sig i både söt- och saltvatten.

Den svartmunnade smörbulten är utpekad som en av de arter som utgör stor  risk för fiske och vattenbruk om den etablerar sig, enligt Sveriges Lantbruksuniversitet.