Finansminstern om statsfinanser

Finansminister Bosse Ringholm överlämnade idag vårbudgetpropositionen till riksdagen. I sitt inledningsanförande sammanfattade Ringholm den snart gångna mandatperioden och beskrev den som en utveckling från budgetunderskott till överskott, halverad arbetslöshet och avbetalning på statsskulden med 320 miljarder kronor. Vidare har skatterna sänkts med 60 miljarder kronor, enligt Ringholm.