Försenade tåg får böter

Med hjälp av både morot och piska ska antalet försenade tåg minskas. Banverket får böter om tågen är mer än drygt en minut sena, men belönas å andra sidan om de går i tid. Det systemet provas nu på alla SJ-tåg som passerar Gävle och Hudiksvall.