Grafik: Svensk Väljar­opinion, maj 2014

Peka och klicka på staplarna / linjerna för mer information.

Sammanställning: Novus


Novus Opinion genomför varje månad enligt särskild tidplan ett väljarindex för Sveriges Radio Ekot. Resultaten från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate vägs samman, en metod som internationellt brukar kallas poll of polls.

I de fall intervjuperioden går över en datumgräns delas resultatet utifrån ett antagande att intervjuerna är jämnt fördelade under den redovisade intervjuperioden. Detta gör att vid publicering kan även föregående månads resultat påverkas.