Vill ha öronmärkt kommissionär för mänskliga rättigheter

1:33 min

I nästa EU-kommission vill Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson ha en kommissionär som enbart ska ägna sig åt mänskliga rättigheter. Valet till Europaparlamentet visar att det behövs, säger hon.

– Jag tycker att det är oerhört sorgligt att både rasistiska, främlingsfientliga och populistiska partier har ökat på många håll runt om i Europa. Jag tror att vi som värnar Europas grund om frihet och mänskliga rättigheter måste bli bättre på att försvara, och då är det bra med en kommissionär som är ansvarig.

I dag är det EU:s justitiekommissionär Viviane Reding från Luxemburg som hanterar frågan om mänskliga rättigheter. Men hon har också andra ansvarsområden, och i nästa EU-kommission, som ska utses under hösten, förespråkar nu EU-minister Birgitta Ohlsson en annan ordning.

– Hon har allt ifrån paketresor till straffrätt, så jag tror att vi behöver en person som öronmärkt tar ansvar för att försvara de mänskliga rättigheterna i EU.

I vilken utsträckning skulle det vara en post som passar för en svensk kommissionär?

– Det finns säkerligen många kommissionärer som skulle passa för den här posten. Men det här är ett starkt behov, att det behövs en tydlig och bra röst för detta. En renodlad roll är viktig, det är ett litet vägval som Europa står inför också, att kunna stärka mänskliga fri- och rättigheter.

Utrikesminister Carl Bildt säger att frågan om mänskliga rättigheter är viktig, men han är skeptisk till att ha en kommissionär som enbart ägnar sig är detta.

– Det kan vara en fördel att ha andra frågor, för det ger ju posten mer tyngd. En risk är ju att om man bara har detta, samtidigt som den legala basen ligger mycket i Europarådet, så kan den bli för tunn.

– Det där blir en avvägningsfråga man får göra, för att se till att det blir en tung kommissionär. Det får inte bli en sidopost utan betydelse, och det är inte det Birgitta Ohlsson menar heller, självfallet.