SJ testar bötessystem

SJ tror sig nu ha kommit på lösningen för att minska antalet försenade tåg. Ett system provas just nu på sträckan Uppsala - Sundsvall som innebär att Banverket får böter om de klantar sig och bonus när de gör ett bra jobb.
Det räcker med att tågen är i genomsnitt en dryg minut försenade för att Banverket ska straffas om det är deras fel. Om det visar sig att Banverket gör ett bättre jobb med hjälp av böter och belöningar då kommer systemet att införas i hela Sverige efter nästa nyår.