Nordea stoppar optioner

Efter den senaste tidens debatt beslutade styrelsen för bankkoncernen Nordea att återkalla sitt förslag om beslut om optionsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda i Nordeakoncernen. Styrelsen har efter diskussioner med de större aktieägarna funnit att förslaget till optionsprogram i sin nuvarande form inte kommer att få det majoritetsstöd om 90 %, som krävs för ett godkännande på bolagsstämman den 24 maj. Styrelsen har därför beslutat att återkalla förslaget, skriver styrelsens ordförande Vesa Vainio i ett pressmeddelande.