Torsken i Östersjön mår inte bra

2:08 min

Torsken i Östersjön mår inte bra. Efter några års uppgång är bestånden återigen på väg ned enligt de senaste beräkningarna från internationella havsforskningsrådet ICES.

Fiskforskaren Massimiliano Cardinale säger att det finns flera problem för torsken samtidigt. 

– Det är en kombination av olika saker. Det ena är att antalet individer i vattnet har gått ned. Det andra problemet är att konditionen har blivit mycket sämre, det handlar om hur stor fisken blir, säger Massimiliano Cardinale.

Mängden större torsk som fastnar i trålen i Östersjön har halverats sedan 2011, och det största problemet är att fisken tycks växa dåligt. De är små och magra.

Anledningen till det är oklar men det som internationella havsforskningsrådet ICES tror mest på är brist på mat.

– Det finns inte tillräckligt med mat för torsken där den befinner sig. Torsken äter mest sill och skarpsill, och om det inte finns tillräckligt med föda så blir konditionen dålig, säger fiskexperten Massimiliano Cardinale.

Andra möjliga orsaker till att torsken mår dåligt kan vara syrebristen på bottnarna, som fortsätter vara ett stort problem. Det kan också handla om fiskemetoder.

Nu minskas fiskekvoterna för nästa år kraftigt. I år är rekommendationen att man kan fiska 70 000 ton torsk, nästa år är det 29 000 ton torsk som kan tas upp ur östra Östersjön, enligt internationella havsforskningsrådet.

Men ett problem är att det finns stora osäkerheter i uppskattningarna av hur mycket fisk det egentligen finns. Bland annat använder alla länder inte samma sätt att beräkna fiskens ålder. Säkert är ändå att antalet individer gått ned, och därför väljer man att vara försiktig och bromsa fisket. Men precis hur allvarligt läget är för torsken är oklart.

– Det vet vi inte. Problemet är att vi är så osäkra att vi inte kan svara på det, säger Massimiliano Cardinale.