Svenskarna ratar tv för webb-tv

1:41 min

Vi tittar allt mindre på traditionell tablå-tv i Sverige. Sedan 2010 har tv-tittandet långsamt minskat, men under de senaste månaderna har minskningen eskalerat. 

– Det finns ett skifte på gång och det är allt större del av publiken som börjar titta på tv på annorlunda sätt. Vi har även nya tekniker, smarta telefoner, surfplattor och datorer som vi kan titta på rörlig bild på, säger Jakob Bjur som forskar om mediekonsumtion vid Göteborgs universitet.

Vi tittar allt mer på olika former av webb-tv. Både genom gratistjänster och betaltjänster – som Netflix som i dag når en miljon svenskar – eller illegala streamingtjänster.

Trenden har pågått under flera år bland den yngre publiken och under den senaste tiden har den spridit sig även till andra grupper.

Enligt tittarsiffror från mätföretaget MMS har tablå-tv-tittandet, alltså den tid vi tittar på tv-apparaten när programmen sänds, minskat med mellan 5 och 11 procent under de senaste månaderna. Det är en snabb minskning.

Medieforskaren Jakob Bjur menar att det faktum att tv-tittandet blir allt mer fragmenterat får konsekvenser för det offentliga samtalet.

– På 50- och 60-talet byggde ju tv nationen. Det skapade stora gemensamma referenspunkter, saker som man talade om, saker som alla hade sett. Över tid så har ju publiken splittrats upp och vi väljer alltmer olika saker att titta på. Det är en lång utveckling, säger han.

– Det betyder ju att vi har kanske mindre av samma delade referensramar. Exakt vad det innebär för hur det offentliga samtalet kan fortgå det är väl en öppen fråga.