Stulet kors lämnades åter

I sju år har det varit försvunnet, men så plötsligt lämnades det åter. Det gamla järnkorset försvann från Norra begravningsplatsen i Lidköping i samband med att flera gravar vandaliserades.

 Korset som är ett par decimeter högt, har ingen inskription, men på kyrkogården tror man att det tillhör en barngrav och är från början av 1900-talet.

Det var en präst som fick korset av en person och kontaktade kyrkogårdschefen, som kände igen det direkt. 

– Jag blev väldigt förvånad. Det var så länge sedan, så jag trodde att det var borta, säger kyrkogårdschef Anders Alsterhag.

Varför tror du att det lämnades tillbaka?

– Det är ju ett grovt brott. Man har nog velat lätta samvetet genom att lämna tillbaka det. Och det är vi väldigt glada för.