Striden om Ojnareskogen

12 min

I snart tio år har det hörts högljudda protester från lokalbefolkning och miljöaktivister mot att Nordkalk AB vill bryta kalk i Ojnareskogen på norra Gotland.

I Ojnareskogen finns ett trettiotal rödlistade växter och fåglar, bl a brun ögontröst och gaffelfibbla och den intillliggande sjön Bästeträsk fungerar som reservvattentäckt för norra Gotland. Naturvårdverket värnar den unika miljön och vill skapa en nationalpark av samma område där företaget Nordkalk vill bryta kalksten.