ARE och Norske Skog blir ett

Träindustrikoncernen ARE-gruppen och Norske Skog bildar nu ett nytt gemensamt råvarubolag. Syftet är att långsiktigt trygga dom båda industriernas försörjning av råvara.
I Dalsland har ARE-gruppen sågverk i Nössemark, Ånimskog och Billingsfors. Verksamhetsområdet för nya bolaget Are Skog blir Värmland, Dalsland, Bohuslän och delar av Västra Götaland. Are Skog AB får sitt säte i Dals Ed och bolaget får 16 anställda.