Konsten lyfter Seved

12 min

Seved, ett litet område i södra Malmö, har under många år haft stora problem med kriminalitet och vandalisering. För fyra år sedan startade därför Malmö stad Områdesprogrammet, en femårig satsning, som skulle lyfta Seved. När vår reporter Anna Landelius återvänder till Seved visar det sig att konst, musik och odlingar har haft en stor betydelse i förändringsarbetet.