Debatt om vinster i friskolor

11 min

Miljöpartiet vill att de som driver friskolor ska återinvestera eventuellt överskott i skolverksamheten. Aktörer med vinstsyfte ska inte få driva skolor och det ska finnas krav på långsiktigt ägande och transparens. Men Friskolornas riksförbund håller inte med utan menar att Miljöpartiets förbud mot att plocka ut vinster i skolan kommer att minska valfriheten och mångfalden drastiskt. Debatt mellan Helene Öberg, sammankallande i Miljöpartiets partistyrelse och Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund och tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet.