Många gymnasister i friskola

Var femte gotländsk gymnasieelev går i en friskola - alltså omkring 20 procent. Det är klart fler än genomsnittet för landet, som är på sex procent friskoleelever.
Åttio procent av de gotländska ungdomar som börjar gymnasiet fullföljer utbildningen inom fyra år. Det är något över rikssnittet på 76 procent, visar statistik från Skolverket.