Turistföreningen ifrågasätts

Frågan om de kommersiellt starka medlemsföretagen i Gotlands Turistförening ska få mer inflytande än de mindre, kan bli ett hett debattämne vid årsmötet. Chefen för Turistförening Anders Murat, håller delvis med om kritiken, som framförts av Stig Pigge Werkelin på Kneippbyns fritidsanläggning.
Werkelin anser att Turistföreningen inte utvecklat näringen tillräckligt mycket och att det borde bildas ett affärsdrivande bolag istället. Anders Murat säger att det nog är dags att anpassa den 106-åriga organisationen till dagens verklighet. Han säger sig ha förståelse för att stora aktörer på turistmarknaden som Kneippbyn, kan ha svårt att göra sig hörd bland de cirka 275 medlemsföretagen - i många fall små enmansföretag.