Bekymrad personal på vårdcentral

Oron är stor bland de anställda på Molkoms vårdcentral och i samband med alla förändringarna vill de nu träffa den centrala verksamhetschefen.
Det känns oerhört tungt nu och frågetecknen är många, skriver personalen till länschefen för allmänmedicin - efter vårdcentralchefens avhopp och diskussionerna om en eventuell fortsättning av organisationsmodellen intraprenad. Från första september kommer bara två av de fem ordinarie läkarna att finnas kvar på vårdcentralen i Molkom och de anställda oroas över kvalitén på verksamheten framöver, om de kvarvarande ska orka med arbetet och vad man i första hand ska inrikta sig på. De anställda i Molkom vill nu snarast träffa länschefen för allmänmedicin för att diskutera framtiden.