Nytt samarbete mellan skogsbolag

Träindustrikoncernen ARE-gruppen och Norske Skog bildar nu ett nytt gemensamt råvarubolag.
Syftet är att långsiktigt trygga de båda industriernas försörjning av råvara. I Värmland har ARE-gruppen sågverk i Årjäng och Edane - och verksamhetsområdet för nya bolaget Are Skog blir Värmland, Dalsland, Bohuslän och delar av Västra Götaland. Are Skog AB får sitt säte i Dals Ed och bolaget får 16 anställda.