Fångarna strejkar

Idag strejkar dom intagna på Centrumanstalten i Kristianstad. Anledningen till fångarnas missnöje är att ett av fängelsets två besöksrum ska göras om till en cell så att fängelset ska kunna ta in fler fångar.
Ombyggnaden gör att antalet besökstider halveras - från 26 till 13 besök i veckan. Enligt fängelseledningen ska fångarna kompenseras på något sätt - men hur är ännu inte klart.