Lösning för hotade skolor

I takt med att barnkullarna blir allt mindre så växer oron för de små landsbygdsskolornas framtid. I flera av länets kommuner hotas mindre skolor av nedläggning.
I Heby vill kommunalrådet Rolf Edlund erbjuda de boende på mindre orter att själva ta över skolorna, som friskolor eller kooperativ. Edlund tror att det kan få skolorna att överleva även om elevantalet sjunker.