Hotings kraftverk rustas upp

Sydkraft Vattenkraft satsar 5,5 miljoner kronor på en upprustning av Hotings kraftverk i Fjällsjöälven.
Bland annat ska kraftverkets löphjul byggas om från oljesmort till ett oljefritt utförande. Enligt Sydkraft är det en unik åtgärd som aldrig tidigare genomförts i landet och som ska minska risken för oljeläckage och skadlig miljöpåverkan.