#enavalla

Vad är egentligen våld?

26 min

Vilka frågor ska man ställa och räknas knuffar som våld? Ulla arbetar med att utbilda yrkesgrupper i hur man ska bemöta människor som har utsatts för våld i nära relationer.