Trosa: Debatt inför kvällens beslut om planerade förbifarten

1:48 min

Ikväll väntas kommunstyrelsen i Trosa besluta om i vilken alternativ korridor kommunledningen vill att den nya trafikleden förbifart Trosa ska byggas.

Förbifart Trosa är en drygt två kilometer lång vägsträcka som planeras gå norr och väster om Trosas tätort. Tanken är att den ska minska trycket genom centrala stan bland annat över trånga och idag hårt trafikerade Smäckbron. Kostnaden är beräknad till mellan 70 och 100 miljoner kronor varav kommunen ska stå för 60 procent.

Men enligt Trafikverkets utredning så kommer trafiken i centrum inte minska utan dagens trafiksäkerhetsproblem kvarstår. Först efter år 2040 när idag ännu ej planerad bebyggelse längs den tänkta förbifarten är färdigställd kan den nya leden bli en avlastning. 

Naturskyddsföreningen ifrågasätter därför ledens existens, medan samhälsbyggandsnämndens ordförande moderaten Tomas Landskog betonar det långsiktiga i planeringen.