Vårbudgeten presenterad

Demokratiminister Britta Leijon besökte idag Carlforska gymnasiet i Västerås för att presentera regeringens vårbudget. Budgeten innehåller bland annat satsningar på studentbostäder, kriminalvård och kvinnojourer.
Britt Sandström, Västerås kommunalråd med ansvar för barn- och utbildningsfrågor, välkomnar budgetens satsningar på barnen. Hon nämner bland annat förlängt studiebidrag, allmän förskola för 4-5-åringar samt maxtaxan på dagis. I Västerås fortsätter även satsningen på fler vuxna i skolan. I vårbudgeten ingår också ett förslag som innebär att Mälardalens Högskola får mer pengar. Regeringen föreslår att pengar tas från de högskolor och universitet som har svårt att locka stundeter till sina studieplatser och istället ges till de skolor som bedömmer att de kan ta emot fler elever. Totalt handlar det om 3000 utbildningsplatser och 144 miljoner kronor. Enligt förslaget skulle Mälardalens Högskola få den största ökningen, 27,3 miljoner kronor.