Eroderade stränder i furusundsleden

3:38 min

I inloppet till Stockholm, den så kallade furusundsleden, där passerar upp till 20 kryssningsfartyg och finlandsfärjor dagligen. De skeppen skapar enorma svallvågor och sugande strömmar som eroderat bort många meter av sandstränderna. Borta är livet både på havsbotten och vid strandkanten och de som har sina hus längs leden har nu tröttnat på att se sina tomter sugas ut i havet och kräver lägre hastighet på båttrafiken.

– Det här är en stor och tung båt, säger Anne-Marie Nyqvist-Nordstrand.

Torsten och Anne-Marie Nordstrand visar vad som hänt med deras strand vid Munktorps gård några mil från Åkersberga där de driver ekolantbruk med betande djur och sädesfält. Delar är klassat som ett Natura 2000-område med särskilt skyddsvärd miljö.

Flera hundra år gamla ekar håller på att rasa ut i vattnet där fartygens svallvågor nu ätit sig in i strandbankarna. Vassruggarna är bortspolade liksom fiskarnas lekplatser och några vilsna svanar som passerar en bit ut hittar ingenstans att lägga sina ägg längre. Sjögräset och tången på botten är bortsopad.

– Här där vi står nu var fullt med sand för bara några år sedan och du såg ingen sten, berättar Torsten.
Nu är det ju mest bara stora klapperstenar och här bakom oss är det ju väldigt renspolade stenbumlingar.
– Ja 1,5 meter upp har bara försvunnit. Strande gich ungefär 4-5 meter längre ut. Som bara spolats iväg ut i havet.
Har ni bildbevis på det?
– Ja vi har flygbilder som vi kan visa dig från 1960, 68, 75 och 89 där man ser hur kusten har dragit sig inåt framförallt på slutet.

Vi tvingas snabbt flytta oss från vattenbrynet när finlandsfärjans stora svallvågor slår in och håller på att göra fötterna plaskblöta. 
– Nu ser du hur vattnet sugs ut, det bli rena tsunamivågen och det är ju väldigt mycket kraft i en sådan våg, påpekar Torsten.

Torsten och Anne-Maries grannar har också blivit av med sina stränder och några av dem har lagt ned ett omfattande dokumentationsarbete av skadorna och skrivit en vetenskapligt utformad rapport som övertygat länsstyrelsen i Stockholm att hastigheten tillfälligt måste sänkas för att stoppa den enorma erosionen.

Två utredningar är igång och i väntan på resultatet får enligt länsstyrelsen inte fartygen köra mer än 10 knop, bortsett från Åbofärjorna och skärgårdstrafiken som hävdar att de inte hinner med sina turlistor om de måste sakta farten. Men grannarnas egen undersökning visar att farten måste ned till åtta knop för att rädda naturen.

– Jag känner ju en sorg som naturälskare framförallt för vi har bot här i 20 års tid och vi har ju sett den här enorma förändringen av vår kustremsa.
Men det här ju ändå ett ganska klimatvänligt sätt att transportera sig på och det är väldigt många människor som åker och har glädje av trafiken är detta inte ett pris man måste betala då?

– Vi är inga ovänner till fartyg på något sätt utan det är ju bara det att de måste sänka hastigheten.   För det är där det sitter. Vi förvaltar den här naturen den lilla stund vi finns på jorden och sedan ska det gå till nästa generation och man ser ju med stor sorg hur man kan göra ett sådant här brott med att sluka natur och förstöra och förgöra så mycket, avslutar Anne-Marie.