Fler elever går ut gymnasiet

Andelen elever i Eskilstuna som fullföljer gymnasiet ligger över riksgenomsnittet visar en undersökning från Skolverket.
Undersökningen visar också att fler elever i landet fullföljer gymnasieskolan- 76 procent vilket är 3 procent fler än i fjol. Flera Sörmländska kommuner låg under riksgenomsnittet - däribland Gnesta, Oxelösund och Strängnäs där bara 71 procent av gymnasieeleverna fullföljde sin gymnasieutbildning förra året.