NATUR/JORDBRUK

Hotat bi är spårlöst försvunnet

1:33 min

Det hotade Stortapetserar-biet kan nu vara helt försvunnet. Biet har haft det tufft i det moderna jordbrukslandskapet, och under en inventering i Västra Götaland hittades inga exemplar alls.

Förra året inventerade man några platser i Västra Götaland där Stortapetserar-biets värdväxt Väddklint finns, men tyvärr hittade man inga stortapetserarbin. Däremot fann man släktningen Klinttapetserarbiet runt Kinnekulle.

– Efter 1970 har det hänt en hel del i det svenska odlingslandsskapet. Bestånden av Väddklint har minskat kraftigt och man tror att det är därför arten gått tillbaka kraftigt, säger Jennie Niesel - koordinator för åtgärdsprogrammet för hotade arter i Västra Götaland.

Enligt henne har vildbin det tufft med dagens moderna jordbruk, och huvudproblemet tycks vara bristen på ängsblommor. Tidig slåtter i vägkanterna och traditionell åkerodling gör att binas värdväxter blivit ovanliga, och konsekvenserna kan bli allvarliga.

– Om man ser till vildbina som en hel grupp så förlorar vi ju en viktig pollinerare av svenska grödor, och det får ju enorma konsekvenser. Blir inte blommorna pollinerade kan växterna inte förse oss med mat.

– Var och en kan ju hjälpa till för att få vildbina att trivas i landet. Kan man ha en liten yta i sin trädgård där man har lite ängsväxter, och slår den sent, så slår man ju ett slag (för bina) själv då, säger Jennie Niesel.