Ris och ros för länets gymnasier

Gymnasiekolan i länet är både bäst och sämst. Det visar Skolverkets jämförelse av landets gymnasieskolor.
I en jämförelse mellan landets gymnasieskolor får länets gymnasier ömsom statisktiskt ris och ömsom statistisk ros. Vad det gäller behörighet till högskola och universitet är det färre än 60 procent av eleverna som uppnår det i gymnasiekolorna i Bräcke och Bergs kommuner, och med det är man sämst i landet. Snittet ligger på 85 procent och i Östersund ligger man strax över snittet. Bättre siffror får Ragunda när man jämför hur stor andel av kommunens 20-åringar som har högskolebehörighet här kommer man bland de fem bästa i landet med med 76 procent. Alltså drygt trefjärdelar av alla 20-åringar i Ragunda får söka sig till universitet och högskolor. I Östersund är siffran 68 procent och i hela landet är det 60 procent av alla 20-åringar som har behörighet till högskolan.