Så ska vården bli bättre på diabetes

1:53 min

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes kommer att uppdateras nu i juni. Vården ska bli mer individanpassad och större fokus ska läggas på att värdera risken för hjärtinfarkt och stroke.

Professor Mats Eliasson är prioriteringsordförande för de nationella riktlinjerna för diabetes vid Socialstyrelsen. Han säger att vården på många håll i landet har för stort fokus på patienternas blodsockernivåer.

– Det finns regioner, bland annat Västra Götaland, där man har premierat vårdcentraler som har fått väldigt låga blodsocker hos sina diabetiker, vilket vi ser som lite befängt, eftersom det tar ju bort hela tanken med en individualiserad vård, säger Mats Eliasson, professor i medicin vid Umeå universitet och prioriteringsordförande för de nationella riktlinjerna för diabetes vid Socialstyrelsen.

Individualiserad vård ska vara nyckelordet för de uppdaterade riktlinjerna. För de yngre patienterna är det centralt att hålla blodsockret på normala nivåer för att undvika nervskador och syn- och njurskador.

Men många äldre patienter som får diabetes hinner inte utveckla de klassiska diabetesskadorna. För dem är det viktigare att vården inriktar sig på att förebygga hjärtinfarkt och stroke, förklarar Mats Eliasson.

– Jag kan ju se att risken är ganska överhängande, speciellt för våra äldre äldre med diabetes, blir det en onödig betoning på att få ett blodsocker som de kanske inte ens har behov av att få så lågt.

Kan de fara illa rentav?

– De kan fara illa, inte minst av medicinbiverkningar, de kan få för lågt blodsocker, det folk kallar insulinkänningar och de kan ju få komplikationer av att ta många läkemedel samtidigt för att pressa blodsockret till nivåer som sannolikt inte är nödvändigt för många av dem.

Flera av de nya blodsockersänkande medicinerna är dessutom mycket dyra, och marknadsförs hårt av läkemedelsindustrin. Mats Eliasson tycker det är problematiskt att det till exempel finns patientföreningar som låter läkemedelsbolag finansiera delar av deras verksamhet.

– Jag tycker att patientföreningar bör hålla en armlängds lucka till dem som har kommersiella intressen av att behandla sjukdomarna.