Inga vårlöften från regeringen

Det blev inga överraskningar när regeringens vårproposition presenterades idag på Wargentinskolan i Östersund.
Propositionen är nedtonad - regeringen vill snarare visa en vilja att nå sina mål än utfärda nya löften. Bland annat konstateras att man inte kommer att nå målet att ha 80 procent av svenska folket i arbete år 2004. Det blev inga konkreta löften för länets del. Statsrådet Lena Sommestad, regeringens talesman på plats, hänvisade till infrastruktursatsningarna och till en allmän satsning på utbildningsplatser på högskolor och satsning på att motverka sjukskrivningar.