#enavalla

"Det är nästan alltid någon som vet"

Lucas Gottzén är maskulinitetsforskare och har intervjuat unga manliga förövare om varför de slår och vad de själva tycker om att de gör det. Han berättar för Martina, Kodjo och Hanna att unga ofta har fler nära kontakter än vad äldre har, vilket ofta innebär att någon i omgivningen vet om att det förekommer våld.