Beslutet om vindkraftspark i Laxå skjuts upp

3:40 min

I går sköt politikerna i kommunstyrelsen i Laxå upp beslutet om en vindkraftspark vid Vargavidderna i Trysslinge utanför Laxå.

Orsaken är att det har lämnats in en ansökan om att bygga en vindkraftspark även  i Laxåskogen och politikerna vill se helheten med både Vargavidderna och Laxåskogen innan de bestämmer om en, båda eller ingen av vindkraftsparkerna ska byggas.

Politikerna från samtliga partier var enade om att skjuta om beslutet.

– Ett nytt beslut kan komma i augusti eller senare under hösten, berättar Bo Rudolfsson från Kristdemokraterna i Laxå.