"Ceremonin har betydelse för Sverige som monarki"

Idag döps prinsessan Madeleines och Christopher O´Neills dotter i Drottningholms slottskyrka på Lovön. Det sker exakt på dagen ett år efter deras bröllop. Hennes tre namn blir Leonore, Lilian, Maria. Ceremonin har betydelse för Sverige som monarki. Den lilla prinsessan måste döpas för att kvarstå i successionen till den svenska tronen.

Prinsessan Leonore måste leva upp till flera villkor för att fortsätta vara nummer fem i den Svenska tronföljden. Ett av dem är att döpas enligt den Svenska kyrkans ordning, ett heligt sakrament som innebär att hon blir medlem i Svenska kyrkan.

Hon har inte den grundläggande rätten till religionsfrihet som andra medborgare ska ha, enligt Europakonventionen och den svenska regeringsformen, till exempel.

Religionsfriheten gäller inte kungen eller tronarvingarna, enligt successionsordningen. De förlorar rätten till tronen om de inte bekänner sig till den evangelisk-lutherska grenen av den kristna kyrkan som den är beskriven i den augsburgska bekännelsen från 1593.

Det betyder att det här dopet är ett slags statsceremoni, samtidigt som det är en familjehögtid för prinsessan Madeleine, hennes make Christopher O´Neill och de andra i kungafamiljen.

Det  återspeglas också i gästlistan som inte bara innehåller vänner och familjemedlemmar utan också  inbjudna representanter för det officiella Sverige, politiker, företagsledare, företrädare för organisationer bland andra.

Den familjära prägeln sätts också av att representanter för utländska kungahus inte är inbjudna. Det kan också ses som ett tecken på att prinsessan Leonores plats i tronföljden är avlägsen den reella möjligheten att bli drottning i framtiden.

Ett annat villkor för att behålla arvsrätten är att prinsessan Leonore, enligt grundlagen Successionsordningen, växer upp i Sverige, hon ska  "uppfödas inom riket" som det står. (Se länkad artikel här intill).

Vid namngivningsceremonin i vintras på slottet berättade riksmarskalk Svante Lindqvist hur hovet tolkar lagens krav på vad det egentligen betyder. Prinsessan Madeleine och Christopher O´Neill bor ju nu utomlands, i New York, men det tyckte han inte är något problem.

– Nej, inget problem i sig, det är bara att följa Successionsordningen, som kräver då att hon döps i Sverige, i den Svenska kyrkan till en protestantisk tro, att hon uppfostras inom riket och det har kan tolkats som att hon ska uppfostras från ungefär sex års ålder och ha hela sin skolgång i Sverige. Hon ska bli svensk. Tala svenska felfritt och ta en svensk studentexamen. Successionsordningen är oerhört vag på den punkten, så att vi har gjort den bedömningen, sa Svante Lindqvist.

Senast Drottningholms Slottskyrka blev plats för en viktig kunglig händelse, var när prins Bertil och prinsessan Lilian gifte sig där, 1976.

Det var oväntat att barnet skulle döpas just i Drottningholms Slottskyrka. Men prinsessan Madeleine har en stark anknytning till Drottningholm. Hon är född i en av salarna på slottet och bodde där under sin uppväxt.

Annars kommer flera av de kungliga doptraditionerna att behållas. Till exempel kommer vattnet i dopfunten att transporteras hit från en källa på Öland, precis som skedde när kronprissessan Victoria, prins Carl Philip och prinsessan Madeleine själv, döptes.

Dopklänningen som prinsessan Leonore ska bära har använts av alla kungliga barn sedan generationer tillbaka. Bland andra kungens farfar prins Gustaf Adolf, kungens pappa, kungens systrar, han själv och senast av prinsessan Estelle

Prinsessan Leonore kommer att få sex faddrar har hovet meddelat i förväg. Eftersom hon fått titeln Hennes Kungliga Höghet Hertiginna av Gotland och ingår i den svenska tronföljden, är möjligt att kung Carl XVl Gustaf ger henne Serafimerorden och fäster den på hennes klänning efter dopceremonin, precis som han gjorde när hennes kusin prinsessan Estelle döptes.