Video P1 Debatt: Om våld i nära relationer

Se inspelningen av hela P1 Debatt om våld i nära relationer  – del 1.

P1 Debatt om våld i nära relationer  – del 2.