Invandrarkurser hotade

Framtiden ser mörk ut för Marieborgs Folkhögskolas utbildning för invandrare och andra utsatta grupper i Norrköpings södra kommundel - ännu en gång.
I början av februari utlovades skolan klara besked efter påsk om ekonomin nästa termin och möjligheterna att fortsätta, men senaste budet är att man kanske kan få besked i mitten av maj. I november sa Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden att Marieborg Södra bara kunde få pengar en termin till, i början av februari fick dom löfte med 98% säkerhet att dom skulle få fortsätta, klart besked skulle komma 1 april. I torsdags sammanträdde nämnden utan att ta upp Marieborgs situation, nästa möte är 16 maj. 130 deltagare med mycket dåliga kunskaper i svenska eller dålig utbildning överhuvudtaget eller med sociala problem vet nu inte vad dom ska göra i höst. 10talet lärare har redan sagts upp