Högskolan förlorar 17 milj

Högskolan Dalarna ser ut att få minskat anslag för i år när regeringen i vårbudgeten föreslår en omfördelning från högskolor som har svårt att fylla platser till högskolor som har större efterfrågan. Högskolan Dalarna föreslås få 17 miljoner kr mindre än vad som tidigare utlovats.
Vårbudgeten lades fram idag i riksdagen av finansminister Bo Ringholm. I den föreslås en omfördelning mellan högskolorna på 144 miljoner kr. Ökat anslag får: Uppsala, Lunds, Göteborgs, Stockholms, Linköpings och Örebro universitet, högskolorna i Mälardalen, Borås och Gävle samt några enskilda utbildningsanordnare. Anslaget minskar för: Kungliga tekniska högskolan, Växjö universitet, Mitthögskolan, Blekinge tekniska högskola samt högskolorna i Kalmar, Dalarna och Södertörn.