Lördag 7 juni 2014

Färre komockor - färre dyngbaggar

8:05 min

Det finns flera småkryp som har specialiserat sig på ett liv i kospillning. Men flera av dem är utrotningshotade - för en rejäl koblaja är en starkt minskande resurs.

Den finländske insektsforskaren Tomas Roslin studerar dyngbaggar också i Sverige. Naturmorgons reporter Lasse Willén träffade honom i en kohage på Öland.