Östernärkeprotest

Runt 400 personer i Östernärke kommundel protesterar på namnlistor mot förslaget till ny kommunorganisation som innebär att kommundelarna i Örebro försvinner. Undertecknarna av namnlistorna kräver att få ha kvar medborgarkontoret i Östernärke och att få behålla de lokala politikerna och makten och beslutanderätten i Östernärke.