Pengar till universitetet

Örebro universiotet kommer att få drygt 14 miljoner kronor för att kunna ta emot fler studenter. Utbildningsdepartementet har beslutat göra en omfördelning av resurser från högskolor som har svårt att få studenter till högskolor som har många sökande. Å det innebär alltså 14 miljoner extra till Örebro universitet.