Mindre pengar till Högskolan

Högskolan i Kalmar är en av förlorarna i regeringens vårbudget som presenterades i dag. Högskolan får drygt 13 miljoner kr i minskade anslag. Det beror på att regeringen föreslår att man omfördelar platser och pengar för att bättre utnyttja kapaciteten hos alla högskolor. Uppsala, Lund, Linköping och Stockholm är några av vinnarna.
Totalt handlar det om en omfördelning av anslag på 144 miljoner kronor.