Mitthögskolan förlorar miljoner

MItthögskolan hör till förlorarna när regeringen idag presenterar sin vårbudget. Det statliga anslaget till Mitthögskolan minskas med 54 miljoner kronor.
Orsaken är att högskolan har svårt att fylla sina utbildningsplatser, och pengarna ska omfördelas till högskolor som har större efterfrågan från studenter på utbildning.