Linköping

Effekter av giftig mark i Bestorp undersöks inte

1:39 min

Boende i Bestorp utanför Linköping kan ha skadats på grund av det cancerframkallande ämnet dioxin från det nedlagda sågverket. Men det finns inga planer på att undersöka om människor har drabbats.

– Idag finns det inga pengar till det, säger biolog Ingela Helmfrid vid Arbets-och miljömedicin i Linköping.

I Sverige finns drygt idag drygt 80 000 förorenade områden. Drygt 1 200 av dem som bedöms som mycket giftiga. Det handlar framför allt platser där det funnits till exempel en kemisk industri, träimpregnering, sågverk eller glasbruk. På dessa platser finns ofta tungmetaller och de mest giftiga ämnena vi känner till, olika former av dioxin som kan bildas vid olika tillverkningsprocesser.

Människor - speciellt gravida kvinnor och små barn - och djur som utsätts för giftet riskerar att bli skadade, enligt Ingela Helmfrid, men det tar lång tid innan man kan se eventuella skador.

– Det tar ju 20-30 år innan man ser en effekt, säger Ingela Helmfrid.

I dag saneras giftiga områden i en jämn takt. Men kunskapen om hur människor som bott i dessa områden drabbats av gifterna är liten.

En marksanering av det förorenade området i Bestorp beräknas komma igång 2017.