Lördag 7 juni 2014

Fri väg för en uråldrig rundmun

Naturmorgon sändes från Falkenberg med Ätran och den uråldriga fisken havsnejonöga i fokus. Havsnejonöga är en rundmun som blir en meter lång, har rund mun utan käkar och lever på att haka sig fast vid andra fiskar och parasitera på deras blod. Så här års vandrar de upp i Ätran för att leka.

Förut behövde nejonögonen lyftas förbi laxtrappan som fanns vid Hertingdammen i Falkenberg.  Men efter flera års arbete är nu forsen i Herting återställd och nejonögonen, och laxar och öringar, kan vandra fritt där.

I programmet medverkar bland andra biologen Elisabeth Thysell från Länsstyrelsen i Halland, och Ingemar Alenäs, kommunekolog i Falkenberg och Jonas Christiansson, fiskevårdskonsult.

Programledare är Jenny Berntson Djurvall och reporter Lisa Henkow.

Här kan du lyssna på hela programmet: